English English English

green blue red black

  Pilihan Warna:

124010

A- A A+
  Ubah Size Font:

logo

SAYANGI MALAYSIAKU        
 faq  seperator  hubungi   seperator  maklumbalas  seperator  peta

 Soalan 

Lazim

 Hubungi

Kami

 Aduan &

Maklumbalas

 Peta 

Laman

Text Size

Pengurusan Sungai Pinang

 

Bahagian Saliran dan Sungai Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Pulau Pinang adalah komited dalam penyediaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001 bagi Pengurusan Sungai Pinang.

Proses penyediaan dokumen untuk sistem ini bermula pada penghujung bulan April 2007 dan telah selesai serta dikuatkuasakan pada 22 Jun 2007. Dokumen ini merangkumi Manual Kualiti, Prosedur Kualiti (Pengurusan) dan Prosedur Kualiti (Operasi). Dokumen ini bertujuan untuk menjalankan verifikasi ke atas Pengurusan Sungai Pinang yang memberi perkhidmatan pengurusan dam pemantauan Sungai Pinang dan koridornya supaya ianya dilaksanakan secara berkesan dan mematuhi piawaian Sistem Pengurusan Alam Sekitar MS ISO 14001:2004.

Sijil MS ISO 14001:2004 bagi Pengurusan Sungai Pinang telah dikeluarkan oleh SIRIM pada 21 September 2007.

Polisi Alam Sekitar bagi Pengurusan Sungai Pinang adalah komited ke arah menyediakan perkhidmatan pengurusan Sungai Pinang yang berkesan dengan mematuhi semua kehendak perundangan yang berkaitan alam sekitar serta lain-lain keperluan yang ditetapkan serta berusaha untuk penambahbaikan secara berterusan melalui :-

  1. Mengawal aktiviti penyelenggaraan dan pembangunan Sungai Pinang supaya tidak mencemar dan merosakkan alam sekitar.
  2. Mewujudkan zon reaksi yang selamat, mesra pengguna dan mesra alam.
  3. Memantau ‘effluent’ yang dilepaskan ke dalam sungai.
  4. Memeriksa parameter-parameter air sungai mengikut Indeks Kualiti Air (WQI) di lokasi yang ditetapkan.

Objektif Alam Sekitar 1

Meningkatkan Indek Kualiti Air Sungai Pinang daripada kelas IV kepada kelas II.

Sasaran :

a) Mencapai Indek Kualiti Air Kelas III pada Tahun 2010

b) Mencapai Indek Kualiti Air Kelas II pada Tahun 2017

Objektif Alam Sekitar 2

Mengurangkan kadar sisa pepejal di dalam sungai daripada 30tan/bulan kepada sifar pada tahun 2017.

Sasaran :

a) Pengurangan kepada sisa pepejal di dalam saluran sungai kepada 10 tan/bulan pada tahun 2010

b) Pengurangan kepada sisa pepejal di dalam saluran sungai kepada 6 tan/bulan pada tahun 2012

c) Pengurangan kepada sisa pepejal di dalam saluran sungan kepada sifar pada tahun 2017

Objektif Alam Sekitar 3

Mempertingkatkan keindahan persekitaraan sungai sepanjang 3.2 km pada tahun 2015.

Sasaran :

Mewujudkan 3 zon rekreasi yang selamat, mesra pengguna dan mesra alam serta pengindahan di sepanjang 3.2 kilometer menjelang 2015

 

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply