PILIHAN BAHASA
ENGLISH | BAHASA MALAYSIA


Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Pulau Pinang Paras 55, KOMTAR, 10000, Jalan Penang Pulau Pinang, Malaysia.
Tel : 604 650 5280 | Fax : 604 261 3435