Malay Chinese (Simplified) English

green blue red black

  Pilihan Warna:
A- A A+
  Ubah Size Font:

logo

Pencapaian Piagam Pelanggan 2018

 

REKOD ADUAN BAGI TAHUN 2018

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG
  ADUAN TERIMA BELUM SELESAI BELUM SELESAI SELESAI SELESAI
JAN 18 2 0 16 100
FEB 11 2 0 9 100
MAC 11 0 0 11 100
APRIL 10 0 0 10 100
MEI 15 2 0 13 100
JUN 14 1 0 13 100
JULAI 19 1 0 11 100
OGOS 16 0 0 16 0
SEPT 14 0 0 14 0
OKT 0 0 0 0 0
NOV 0 0 0 0 0
DIS 0 0 0 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 121 8 0% 113 100%

 

REKOD ULASAN TEKNIKAL BAGI TAHUN 2018

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG
  JUMLAH PERMOHONAN JUMLAH PERMOHONAN MEMENUHI STANDARD % JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD %
JAN 110 90 82 20 18
FEB 135 123 91 12 9
MAC 115 110 95 5 4
APRIL 112 100 89 12 11
MEI 114 97 85 17 7
JUN 120 98 82 22 18
JULAI 135 100 87 35 20
OGOS 130 100 85 30 25
SEPT 132 100 83 25 25
OKT 0 0 0 0 0
NOV 0 0 0 0 0
DIS 0 0 0 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 1103 918 84% 178 15%

 

REKOD BAYARAN BIL DAN INVOIS BAGI TAHUN 2018

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG
  JUMLAH PERMOHONAN JUMLAH PERMOHONAN MEMENUHI STANDARD % JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD %
JAN 29 29 100 0 0
FEB 55 55 100 0 0
MAC 96 96 100 0 0
APRIL 109 109 100 0 0
MEI 90 90 100 0 0
JUN 85 85 100 0 0
JULAI 80 80 100 0 0
OGOS 74 74 100 0 0
SEPT 80 80 100 0 0
OKT 0 0 0 0 0
NOV 0 0 0 0 0
DIS 0 0 0 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 698 698 100% 0 0%