Malay Chinese (Simplified) English

green blue red black

  Pilihan Warna:
A- A A+
  Ubah Size Font:

logo

Pencapaian Piagam Pelanggan 2018

 

REKOD ADUAN BAGI TAHUN 2018

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG
  ADUAN TERIMA BELUM SELESAI BELUM SELESAI SELESAI SELESAI
JAN 10 0 0 10 100
FEB 12 0 0 12 100
MAC 12 0 0 12 100
APRIL 0 0 0 0 0
MEI 0 0 0 0 0
JUN 0 0 0 0 0
JULAI 0 0 0 0 0
OGOS 0 0 0 0 0
SEPT 0 0 0 0 0
OKT 0 0 0 0 0
NOV 0 0 0 0 0
DIS 0 0 0 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 34 0 0% 34 100%

 

REKOD ULASAN TEKNIKAL BAGI TAHUN 2018

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG
  JUMLAH PERMOHONAN JUMLAH PERMOHONAN MEMENUHI STANDARD % JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD %
JAN 110 90 82 20 18
FEB 135 123 91 12 9
MAC 115 110 95 5 4
APRIL 0 0 0 0 0
MEI 0 0 0 0 0
JUN 0 0 0 0 0
JULAI 0 0 0 0 0
OGOS 0 0 0 0 0
SEPT 0 0 0 0 0
OKT 0 0 0 0 0
NOV 0 0 0 0 0
DIS 0 0 0 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 360 323 89% 37 10%

 

REKOD BAYARAN BIL DAN INVOIS BAGI TAHUN 2018

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG
  JUMLAH PERMOHONAN JUMLAH PERMOHONAN MEMENUHI STANDARD % JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD %
JAN 18 18 100 0 0
FEB 17 17 100 0 0
MAC 11 11 100 0 0
APRIL 0 0 0 0 0
MEI 0 0 0 0 0
JUN 0 0 0 0 0
JULAI 0 0 0 0 0
OGOS 0 0 0 0 0
SEPT 0 0 0 0 0
OKT 0 0 0 0 0
NOV 0 0 0 0 0
DIS 0 0 0 0 0
JUMLAH KESELURUHAN 46 46 100% 0 0%