English English English

green blue red black

  Pilihan Warna:

124010

A- A A+
  Ubah Size Font:

logo

SAYANGI MALAYSIAKU        
 faq  seperator  hubungi   seperator  maklumbalas  seperator  peta

 Soalan 

Lazim

 Hubungi

Kami

 Aduan &

Maklumbalas

 Peta 

Laman

Text Size

PENGURUSAN SUNGAI PINANG

 

Bahagian Saliran dan Sungai, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Pulau Pinang adalah komited dalam penyediaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001 : 2015 bagi Pengurusan Sungai Pinang.

 

POLISI ALAM SEKITAR

JPS Pulau Pinang adalah komited kearah menyediakan perkhidmatan Pengurusan Sungai Pinang (PsgPg) yang berkesan dan berterusan dengan mematuhi semua kehendak-kehendak perundangan yang berkaitan Alam Sekitar serta lain-lain keperluan yang ditetapkan melalui :

  • Mengawal dan memantau punca ‘effluent’ yang dilepaskan secara berterusan supaya tidak mencemarkan sungai.
  • Pemantauan pencemaran berlandaskan kehendak perundangan dan Pemantauan kepada parameter-parameter bagi mencapai tahap yang dibenarkan serta lain-lain keperluan mengikut Indek Kualiti Air (WQI).
  • Mengujudkan kawasan rekreasi yang selamat, mesra pengguna dan mesra alam
  • Dokumentasikan Polisi Alam Sekitar
  • Memastikan semua anggota PSgPg, orang awam dan pihak-pihak berkepentingan mendapat maklumat berkaitan polisi alam sekitar.
  • Polisi Alam Sekitar mudah diperolehi oleh pihak awam.

Dalam melaksanakan polisi yang dinyatakan, JPS Pulau Pinang komited kearah usaha-usaha penambahbaikan secara berterusan.

  • Kemudahan rekreasi dengan selamat
  • Menjadikan Sungai Pinang sebagai tempat riadah/rekreasi

 

OBJEKTIF DAN SASARAN

Objektif Alam Sekitar 1.

Meningkatkan Indek Kualiti Air Sungai Pinang daripada Kelas IV kepada Kelas II.

Sasaran 1

a)   Mencapai Indek Kualiti Air Kelas III Pada Tahun 2025

b)   Mencapai Indek Kualiti Air Kelas II Pada Tahun 2030

 

Objektif Alam Sekitar 2.

Mengurangkan kadar sisa pepejal di dalam sungai daripada 35 tan/bulan pada tahun 2020 kepada 34 tan/bulan pada tahun 2030

Sasaran 2.      

Pengurangan kepada sisa pepejal di dalam saluran sungai sebanyak 1 tan/ tahun.

 

Objektif Alam Sekitar 3.

Mengekalkan keindahan persekitaraan sepanjang Sungai Pinang.

Sasaran 3.                

Mengekalkan 2 zon rekreasi yang selamat, mesra pengguna dan mesra alam di Sungai Pinang.

 

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply