English English English

green blue red black

  Pilihan Warna:

124010

A- A A+
  Ubah Size Font:

logo

SAYANGI MALAYSIAKU        
 faq  seperator  hubungi   seperator  maklumbalas  seperator  peta

 Soalan 

Lazim

 Hubungi

Kami

 Aduan &

Maklumbalas

 Peta 

Laman

Text Size

Kategori - Majlis Bersama Jabatan

Elaun dan Kemudahan

ISU

  • Imbuhan Tetap Khidmat Awam
  • Imbuhan Tetap Perumahan
  • Bantuan Sara Hidup
  • Elaun Lebih Masa
  • Tanggung Kerja
  • Pakaian Seragam
  • Telefon Bimbit
  • Cuti
  • Perubatan
  • Pinjaman Perumahan
  • Pinjaman Kenderaan
  • Pinjaman Komputer
  • Elaun-Elaun Lain
  • Kemudahan-Kemudahan Lain

Kewangan

ISU

  • Pembayaran Gaji
  • Panjar Wang Runcit (Petty Cash)
  • Bayaran Tuntutan Perjalanan
  • Bayaran Bil-Bil
  • Lain-Lain

Skim Perkhidmatan/ Perjawatan

ISU

  • Penyusunan Semula Organisasi
  • Kekosongan Jawatan
  • Pengisian Jawatan
  • Pengredan Semula Jawatan
  • Pengwujudan Jawatan
  • Hal-Hal Lain

Perkhidmatan

ISU

  • Lantikan
  • Pengesahan Jawatan
  • Kenaikan Pangkat
  • Disiplin Dan Tindakan Tatatertib
  • Laporan Prestasi / Pergerakan Gaji
  • Peperiksaan
  • Penilaian Tahap Kecekapan
  • Pengisytiharan Harta
  • Pertukaran Pegawai Dan Kakitangan
  • Pegawai Kontrak / Sambilan
  • Lain-Lain Hal Perkhidmatan


Pentadbiran

ISU

 

  • Kelengkapan Pejabat
  • Pingat, Penghargaan Dan Saguhati
  • Latihan Dan Kursus
  • Kebersihan
  • Job-Rotation
  • Perpustakaan
  • Pasukan Sukarela
  • Skim Insuran
  • Kumpulan KMK / TQM
  • Kenderaan Pejabat
  • Tempat Letak Kereta / Motosikal
  • Perkhidmatan Kaunter
  • Lain-Lain

Kebajikan

ISU

  • Aktiviti Sosial
  • Aktiviti Sukan
  • TASKA / TADIKA
  • Surau
  • Kafetaria / Pantri
  • Rumah Kerajaan (Kuarters)
  • Rumah Kelab
  • Khairat Kematian
  • Lain-Lain

 

Kebajikan

ISU

  • Aktiviti Sosial
  • Aktiviti Sukan
  • TASKA / TADIKA
  • Surau
  • Kafetaria / Pantri
  • Rumah Kerajaan (Kuarters)
  • Rumah Kelab
  • Khairat Kematian
  • Lain-Lain

Hal-hal Lain

ISU

  • Kemudahan Pengangkutan Awam
  • Majlis Bersama Jabatan (MBJ)
  • Lain-Lain

 

 

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply