English English English

green blue red black

  Pilihan Warna:

124010

A- A A+
  Ubah Size Font:

logo

SAYANGI MALAYSIAKU        
 faq  seperator  hubungi   seperator  maklumbalas  seperator  peta

 Soalan 

Lazim

 Hubungi

Kami

 Aduan &

Maklumbalas

 Peta 

Laman

Text Size

Kategori - Majlis Bersama Jabatan

Elaun dan Kemudahan

ISU

 • Imbuhan Tetap Khidmat Awam
 • Imbuhan Tetap Perumahan
 • Bantuan Sara Hidup
 • Elaun Lebih Masa
 • Tanggung Kerja
 • Pakaian Seragam
 • Telefon Bimbit
 • Cuti
 • Perubatan
 • Pinjaman Perumahan
 • Pinjaman Kenderaan
 • Pinjaman Komputer
 • Elaun-Elaun Lain
 • Kemudahan-Kemudahan Lain

Kewangan

ISU

 • Pembayaran Gaji
 • Panjar Wang Runcit (Petty Cash)
 • Bayaran Tuntutan Perjalanan
 • Bayaran Bil-Bil
 • Lain-Lain

Skim Perkhidmatan/ Perjawatan

ISU

 • Penyusunan Semula Organisasi
 • Kekosongan Jawatan
 • Pengisian Jawatan
 • Pengredan Semula Jawatan
 • Pengwujudan Jawatan
 • Hal-Hal Lain

Perkhidmatan

ISU

 • Lantikan
 • Pengesahan Jawatan
 • Kenaikan Pangkat
 • Disiplin Dan Tindakan Tatatertib
 • Laporan Prestasi / Pergerakan Gaji
 • Peperiksaan
 • Penilaian Tahap Kecekapan
 • Pengisytiharan Harta
 • Pertukaran Pegawai Dan Kakitangan
 • Pegawai Kontrak / Sambilan
 • Lain-Lain Hal Perkhidmatan


Pentadbiran

ISU

 

 • Kelengkapan Pejabat
 • Pingat, Penghargaan Dan Saguhati
 • Latihan Dan Kursus
 • Kebersihan
 • Job-Rotation
 • Perpustakaan
 • Pasukan Sukarela
 • Skim Insuran
 • Kumpulan KMK / TQM
 • Kenderaan Pejabat
 • Tempat Letak Kereta / Motosikal
 • Perkhidmatan Kaunter
 • Lain-Lain

Kebajikan

ISU

 • Aktiviti Sosial
 • Aktiviti Sukan
 • TASKA / TADIKA
 • Surau
 • Kafetaria / Pantri
 • Rumah Kerajaan (Kuarters)
 • Rumah Kelab
 • Khairat Kematian
 • Lain-Lain

 

Kebajikan

ISU

 • Aktiviti Sosial
 • Aktiviti Sukan
 • TASKA / TADIKA
 • Surau
 • Kafetaria / Pantri
 • Rumah Kerajaan (Kuarters)
 • Rumah Kelab
 • Khairat Kematian
 • Lain-Lain

Hal-hal Lain

ISU

 • Kemudahan Pengangkutan Awam
 • Majlis Bersama Jabatan (MBJ)
 • Lain-Lain

 

 

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply