English English English

green blue red black

  Pilihan Warna:

124010

A- A A+
  Ubah Size Font:

logo

SAYANGI MALAYSIAKU        
 faq  seperator  hubungi   seperator  maklumbalas  seperator  peta

 Soalan 

Lazim

 Hubungi

Kami

 Aduan &

Maklumbalas

 Peta 

Laman

Text Size

Piagam Pelanggan

 

Kami akan menyediakan perkhidmatan profesional dan berkualiti dalam perancangan, rekabentuk dan pelaksanaan program-program pengurusan banjir, lembangan sungai, zon pantai, saliran mesra alam serta sumber air dan hidrologi. Perkhidmatan kami akan berdasarkan amalan kejuruteraan terbaik dengan mengambil kira kelestarian alam sekitar, ekonomi dan sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi berikut, kami berikrar akan:

  1. Memberi respon terhadap sebarang aduan awam menerusi surat, telefon, ePintas, JPS Careline dan emel berkenaan dengan masalah banjir,sungai,pantai dan saliran bandar dalam masa dua (2) hari bekerja.
  2. Membekal data dan maklumat hidrologi dalam tempoh empatbelas (14) hari bekerja.
  3. Memberi khidmat nasihat/ulasan teknikal/maklumbalas dalam tempoh tidak melebihi empat (4) minggu.
Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply