English English English

green blue red black

  Pilihan Warna:

124010

A- A A+
  Ubah Size Font:

logo

SAYANGI MALAYSIAKU        
 faq  seperator  hubungi   seperator  maklumbalas  seperator  peta

 Soalan 

Lazim

 Hubungi

Kami

 Aduan &

Maklumbalas

 Peta 

Laman

Text Size

Pencapaian Piagam Pelanggan 2021

 

REKOD ADUAN BAGI TAHUN 2021

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG
  ADUAN TERIMA DALAM TINDAKAN DALAM TINDAKAN % SELESAI  SELESAI %
JAN                   22                     12                    55                     10                        45
FEB                   26                     11                    42                     27                      104
MAC                   19                      5                    26                     25                        132
APRIL                   24                      6                    25                     23                        96
MEI                   23                     13                    57                     26                       113
JUN                   14                     13                    93                     14                       100
JULAI                   19                     10                     53                     22                       116
OGOS                   26                     19                     73                     17                         65
SEPT                    0                      0                      0                      0                     
OKT                                                                                                       
NOV                                                                                                       
DIS                                                                                                       
JUMLAH KESELURUHAN                    173                     0                       0                    164                          98

 

REKOD ULASAN TEKNIKAL BAGI TAHUN 2021

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG
  JUMLAH PERMOHONAN JUMLAH PERMOHONAN MEMENUHI STANDARD % JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD %
JAN  223  178 79.82 35  15.7
FEB  167  181  108.38  8  4.79
MAC   262   248    94.66  16 6.11
APRIL  322  283   87.9  39 12.11 
MEI  99  105 106.06 3  3.03
JUN  71  58  81.69  8 11.27 
JULAI   114   114  100.00  0  0.00 
OGOS 148  121  81.76  15  10.4
SEPT  0  0 0
OKT                             
NOV          
DIS          
JUMLAH KESELURUHAN 1406 1288 92.77  124  8.82

 

REKOD BAYARAN BIL DAN INVOIS  BAGI PERUNTUKAN NEGERI TAHUN 2021

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG

 

   JUMLAH BAYARAN BIL INVOIS DITERIMA JUMLAH BAYARAN BIL INVOIS  DIBAYAR % JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD %
JAN  9 9  100 0  0
FEB  29  29  100  0  0
MAC 56  56  100  0  0
APRIL  43   43  100  0  0
                    MEI                      91                      91                     100                        0                       0
JUN 48 48  100  0  0 
JULAI 75 52  100  0 0
OGOS 0  0  100  0  0
SEPT          
OKT          
NOV          
DIS           
JUMLAH KESELURUHAN 404 381  100  0  0

 

 

REKOD BAYARAN BIL DAN INVOIS BAGI PERUNTUKAN PERSEKUTUAN TAHUN 2021

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PULAU PINANG

 

   JUMLAH BAYARAN BIL INVOIS DITERIMA JUMLAH BAYARAN BIL INVOIS  DIBAYAR % JUMLAH TIDAK MENEPATI STANDARD %
JAN  0  0   100  0  0
FEB  9  9  100  0  0
MAC  9  8    100    0  0
APRIL  10  10  100  0  0
                    MEI                       16                       16                     100                        0                       0
JUN  11    11   100  0  0 
JULAI  8   6  100  0  0
OGOS  6   6  100  0  0
SEPT 0  0  100  0  0
OKT          
NOV          
DIS           
JUMLAH KESELURUHAN  69  69 100   0  0

CAPAIAN PANTAS

  • Awam
  • Kerajaan
  • Bisnes
  • Warga JPSPP

alliance ICT dan ICS      3d folder open e-SPEKS          client userSPPN       3d groupePL

 3d group HRMIS            

3d fileInfo Portal       taskSMATRAK        book blue   i-Diari        3d groupHRMIS      taskMyMesyuarat 

alliance2OTAS             focus group   e-Plan(BRE)     multimple solutionsIdea Sentral  3d groupSISWA filter dataMyGovUC  

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply