English English English

green blue red black

  Pilihan Warna:

124010

A- A A+
  Ubah Size Font:

logo

SAYANGI MALAYSIAKU        
 faq  seperator  hubungi   seperator  maklumbalas  seperator  peta

 Soalan 

Lazim

 Hubungi

Kami

 Aduan &

Maklumbalas

 Peta 

Laman

Text Size

Bahagian Pengurusan Sungai & Zon Pantai

PENGENALAN BAHAGIAN :

Pada tahun 2001-2010 bahagian ini dinamakan Bahagian Saliran & Sungai di bawah pentadbiran KPP/TPII. Saliran & Sungai di bahagikan kepada 2 dimana satu Saliran Bandar / Tebatan Banjir & Sungai. Bermula pada tahun 2010, rombakan struktur organisasi telah dilakukan dimana wujudnya Bahagian Pengurusan Lembangan Sungai & Zon Pantai di bawah Sektor Bisnes yang diterajui oleh TPI. Bahagian ini bertanggungjawab menjalankan fungsi-fungsinya tersendiri dalam menyokong misi dan misi jabatan.

OBJEKTIF BAHAGIAN :

 1. Pengurusan Lembangan Sungai

  Memelihara sungai dengan mengkaji, merancang dan melaksanakan program pemeliharaan dan pemuliharaan sungai-sungai di negeri Pulau Pinang bagi penduduk-penduduk luar bandar dan Bandar dengan melindungi nyawa dan harta benda serta menyediakan kemudahan rekreasi di sepanjang koridor sungai.
   
 2. Pengurusan Zon Pantai

Menjadi pakar dalam bidang-bidang pengurusan zon pantai menjelang tahun 2005.

Menjadi penasihat utama kepada Kerajaan dalam isu-isu pengurusan zon pantai menjelang tahun 2010 untuk mencapai pengurusan mampan.

Melaksanakan projek pengawalan hakisan pantai di semua kawasan kritikal menjelang tahun 2000.

Melaksanakan program pelan pengurusan garispantai untuk mengurangkan impak-impak negatif terutamanya hakisan pantai.

 

FUNGSI-FUNGSI UTAMA :

 1. Pengurusan Lembangan Sungai

  Mengkaji, merancang dan melaksanakan program pemeliharaan dan pemuliharaan sungai-sungai di negeri Pulau Pinang bagi penduduk-penduduk luar bandar dan Bandar dengan melindungi nyawa, harta benda dan kawasan-kawasan pertanian serta menyediakan kemudahan rekreasi di sepanjang koridor sungai.
   
 2. Pengurusan Zon Pantai

  Memungut data-data mengenai kejuruteraan pantai untuk mengesan hakisan dan bagi kegunaan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan dalam perancangan dan rekabentuk projek-projek spesifik dan untuk tujuan penyelidikan. Menjalankan kerja-kerja mengawal dan mencegah hakisan pantai.
Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply