Bahagian Mekanikal & Elektrikal

Peranan :

Menyediakan perkhidmatan perundingan dan pengurusan kepakaran Mekanikal dan Elektrikal (M&E) dalam bidang yang berkaitan dengan pengurusan air seperti berikut.

  1. Pengurusan Hidro - Mekanikal
  2. Pengurusan Tenaga
  3. Pengurusan M & E Bangunan (Building Services)
  4. Pengurus Keselamatan dan Kesihatan Kerajaan
  5. Pengurusan Sistem Automasi/SCADA/Instrumentation

Deskripsi Tugas : 

Menerajui operasi dan penyeliaan dalam perancangan dan perlaksanaan bagi kejrja menaiktaraf insfrastruktur, pembangunan serta pemodenan, menyelaras projek - projek berhubung kait dengan Mekanikal dan Elektrikal serta mengawal selia kerja-kerja bagi peralatan dan setiausaha kepada Sistem Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OHSAS 18001:2007) - Operasi dan Penyelenggaraan Rumah Pam dan Pintu Air serta membantu Bahagian dan Daerah.