Suara Anda

Ruangan ini disediakan adalah untuk mendapatkan penglibatan orang awam terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh JPS Pulau Pinang. Setiap maklum balas/ cadangan/ pertanyaan awam akan dijadikan panduan untuk menambahbaik perkhidmatan kami.