Saliran Mesra Alam

  1. Senarai Semak Penyerahan Untuk Pengurusan Air Ribut di Malaysia (2008) *

  2. Manual Reka Bentuk Penahanan Air Ribut Di Tapak - Garis Panduan Untuk Pembangunan Skala Kecil (Kurang Daripada 0.1 Hektar) (2008)

  3. Buku Teknologi Penuaian Air Hujan (2007)

  4. Pengurusan Air Ribut Bandar (MSMA) *

  5. Draf Garis Panduan Terakhir Lintasan Anak Sungai