English English English

green blue red black

  Pilihan Warna:

124010

A- A A+
  Ubah Size Font:

logo

SAYANGI MALAYSIAKU        
 faq  seperator  hubungi   seperator  maklumbalas  seperator  peta

 Soalan 

Lazim

 Hubungi

Kami

 Aduan &

Maklumbalas

 Peta 

Laman

Text Size

Korporat

Tajuk

Pembentang

Keperluan Air:
Sektor Domestik (& Industri)

Dr Rizwan Nawaz (& Eran Sadek) 

Memahami dan Mengurus Keperluan Air Pertanian

Dennis Wichelns 

Peningkatan Pengurusan Sumber Air ke Arah Persekitaran Berterusan: Menguruskan Arus Persekitaran  

Dato’ Ir. Lim Chow Hock 
Dr Mohamed Roseli bin Zainal Abidin 

Sistem Pengumpulan Air Hujan (SPAH) 

Tan Choo Lan 

Tadbir urus yang baik ke arah pengurusan keperluan air yang berkesan 

Alan Hall 

Gambaran Besar Pengurusan Keperluan Air Di Malaysia 

Dato’ Teo Yen Hua 

Pengurusan Keperluan Air - Pengalaman Singapura 

Chua Chor Pheng 

Pengurusan keperluan air dalam perubahan dunia: Pandangan global 

Prof. Torkil Jonch-Clausen 

Tadbir Urus Yang Baik untuk Pengurusan Keperluan Air – Perspektif Malaysia 

Ir Abdul Kadir Mohd Din & Ir Tham Yee Kiong 

Ekonomi dan Pengurusan Keperluan Air Pengguna 

Ir. V Subramaniam 

Penetapan Tarif 

Dr. Eduardo Araral 

Langkah-langkah pengurusan keperluan air dari aspek pelanggan untuk pengurusan sumber air yang berkesan di Malaysia  

Chan Ngai Weng 

* Kandungan topik ini hanya terdapat dalam versi Bahasa Inggeris

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply