KAUNTER UTAMA: 04-650 5280 FAKS: 04-261 3435

 

Bahagian

No Telefon/Faks

PA Pengarah

5234

CC

5233

Khidmat Pengurusan

5285/5286

Korporat

5356

Pengurusan Maklumat & Inovasi

5590

Ukur Bahan

5577

Sumber Air & Hidrologi

5501

Pengairan & Saliran

5282

Sungai & Pantai

5284

Pengurusan Banjir

5284