Piagam Pelanggan

 

Kami akan menyediakan perkhidmatan profesional dan berkualiti dalam perancangan, rekabentuk dan pelaksanaan program-program pengurusan banjir, lembangan sungai, zon pantai, saliran mesra alam serta sumber air dan hidrologi. Perkhidmatan kami akan berdasarkan amalan kejuruteraan terbaik dengan mengambil kira kelestarian alam sekitar, ekonomi dan sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi berikut, kami berikrar akan:

  1. Memberi respon terhadap sebarang aduan awam menerusi surat, telefon, ePintas, JPS Careline dan emel berkenaan dengan masalah banjir,sungai,pantai dan saliran bandar dalam masa dua (2) hari bekerja.
  2. Membekal data dan maklumat hidrologi dalam tempoh empatbelas (14) hari bekerja.
  3. Memberi khidmat nasihat/ulasan teknikal/maklumbalas dalam tempoh tidak melebihi empat (4) minggu.