Logo JPS

 

Dilancarkan semasa perayaan jubli intan Jabatan (ulang tahun ke 60) pada 1hb. Januari 1992.

Makna Logo Ombak mewakili lima fungsi utama Jabatan Pengairan dan Saliran, yakni pengairan, saliran, kejuruteraan sungai, kejuruteraan pinggir laut, dan hidrologi.

Bentuk ombak menggambarkan Jabatan yang dinamik, komited ke arah kemajuan yang tidak terhalang oleh rintangan dalam menyediakan perkhidmatan yang menyeluruh.

Gelombang yang berubah daripada warna biru kepada warna hijau menunjukkan kemajuan pertanian di tengah-tengah keindahan alam, hasil integrasi yang harmoni antara kerja kejuruteraan dengan alam sekitar sejajar dengan moto;

"Air dan Persekitarannya, Warisan Kita".