KENYATAAN SEBUTHARGA JPS DAERAH SEBERANG PERAI UTARA

 

 sungai jarak  sungai jarak

 1. JPS/P/SH/SPU/BPLS/02/2020JPS/P/SH/SPU/BPLS/02/2020

Program pemuliharaan sungai untuk mengurangkan risiko banjir di Sungai Jarak, Daerah Seberang Perai Utara.

 2. JPS/P/SH/SPU/BPLS/03/2020JPS/P/SH/SPU/BPLS/03/2020

Kerja-kerja Pemuliharaan Sungai Lahar Tiang bagi mengurangkan risiko banjir dan lain-lain kerja berkaitan di Daerah Seberang Perai Utara