Bahagian Pengairan Dan Saliran

PENGENALAN BAHAGIAN :

Bahagian Pengairan dan Saliran mempunyai dua fungsi iaitu bertanggungjawab dalam pembangunan dalam pembangunan,

pemodenan dan penyelenggaran sistem saliran pertanian serta memberi khidmat nasihat dan ulasan teknikal terhadap

permohonan pembangunan tanah kepada Jabatan/Agensi yang berkaitan.

OBJEKTIF BAHAGIAN :

  • Memberikan perkhidmatan pembangunan pengairan di dalam Negara sejajar dengan Dasar Pertanian Negara dan kehendak Negara lain.
  • Mengurangkan masalah banjir di kawasan bandar dan luar bandar melalui langkah-langkah bukan struktur bagi menjamin kesejahteraan hidup penduduk serta mengurangkan kerosakan harta benda.

 

 

 

 

 

 

                      mygovKSNsuk penangnreJPS MALAYSIAMalaysian-Administrative-Modernisation-and-Management-Planning-Unit-MAMPUmsc myeg