Bahagian Pengurusan Banjir

PENGENALAN BAHAGIAN :

Pada tahun 2001-2010 bahagian ini dinamakan Bahagian Saliran & Sungai di bawah pentadbiran KPP/TPII. Saliran & Sungai di bahagikan kepada 2 dimana satu Saliran Bandar / Tebatan Banjir & Sungai. Bermula pada tahun 2010, rombakan struktur organisasi telah dilakukan dimana wujudnya Bahagian Tebatan Banjir & Saliran Mesra Alam di bawah sektor Bisnes yang diterajui oleh TPI. Bahagian ini bertanggungjawab menjalankan fungsi-fungsinya tersendiri dalam menyokong misi dan misi jabatan.

OBJEKTIF BAHAGIAN :

  • Melindungi hartabenda dan nyawa serta mengurangkan kerosakan akibat banjir.
  • Mewujudkan persekitaran yang selesa untuk pembangunan ekonomi dan sosial.
  • Untuk memberi gerak balas segera dalam menghadapi banjir.

FUNGSI-FUNGSI UTAMA :

  • Mengurus perancangan dan rekabentuk untuk pembangunan Tebatan Banjir melalui kaedah struktur.
  • Mengurus dan menyelaras program pengurusan banjir menggunakan kaedah bukan struktur.
  • Mengurus peruntukan pembangunan Tebatan Banjir.

 

 

 

 

                      mygovKSNsuk penangnreJPS MALAYSIAMalaysian-Administrative-Modernisation-and-Management-Planning-Unit-MAMPUmsc myeg