Soal Selidik

Soal Selidik & Maklumbalas Awam

Kami mengalu-alukan penyertaan anda dalam memberi maklumbalas ke arah meningkatkan lagi mutu perkhidmatan Jabatan Pengairan dan Saliran Pulau Pinang (JPSPP). Di bawah adalah senarai soal selidik yang boleh anda sertai. Anda juga dinasihatkan membaca Polisi Soal Selidik kami terlebih dahulu. Terima kasih.

 

Tajuk Mula  Tamat Lihat
Soal Selidik Kepuasan Orang Ramai Terhadap Mutu Perkhidmatan JPSPP 1 Mac 2017 1 April 2017 Keputusan Soal Selidik
Maklumbalas Awam Terhadap Portal Rasmi JPSPP 1 Mac 2017 31 Dis 2017 Keputusan Maklumbalas