Dasar Keselamatan & Privasi

 

Perlindungan Data dan Keselamatan Storan

Untuk melindungi apa-apa data yang diberi kepada kami, piawaian keselamatan yang ketat dikekalkan untuk mencegah akses tanpa kebenaran. Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi adalah selamat dan telah disimpan dengan teknologi keselamatan yang sesuai.

Privasi Anda

Halaman ini menjelaskan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat diserahkan oleh pelawat. Jika anda membuat apa-apa urus niaga atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin dikongsi dengan agensi-agensi awam lain bagi membantu menyediakan perkhidmatan lebih berkesan dan cekap, sebagai contoh dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas daripada agensi-agensi lain.

Maklumat yang Dikumpulkan

Maklumat peribadi tidak akan dikumpulkan apabila anda melayari Laman Web ini kecuali maklumat yang anda diserahkan melalui e-mel.

Apakah yang akan berlaku jika saya membuat pautan ke tapak web lain?

Laman Web ini mengandungi pautan ke Laman Web yang lain. Dasar privasi ini hanya diterima pakai untuk Laman Web ini. Sila beri perhatian bahawa Laman Web yang dipautkan dengan Laman Web kami mungkin mempunyai dasar privasi yang berlainan dan pelawat dinasihati supaya memeriksa dan memahami dasar privasi setiap Laman Web.

Pindaan terhadap Dasar

Jika dasar privasi dipinda, pindaan akan dikemas kini dalam halaman ini. Dengan melawati halaman ini secara kerap, anda akan dikemas kini dengan maklumat terkini, bagaimana Laman Web ini digunakan dan bagaimana maklumat dikongsi dengan pihak-pihak lain dalam keadaan tertentu.